รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหนง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์