ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ,ธุรการโครงการ SAP/LMAP ,ผู้ช่วยสอนโครงการ MSEP

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
-เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ SAP/LMAP
-ผู้ช่วยสอนโครงการ MSEP
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์