ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Congratulations to our EP students. We’re very proud of you.

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน EP คนเก่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีสากล ของ EP Band ทุกคน ดูแลและฝึกสอนโดย..

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

บริษัท KT OPTIC ทำการตรวจเช็ควัดค่าสายตาให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

บริษัท KT OPTIC ทำการตรวจเช็ควัดค่าสายตาให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา