ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านคัดเลือกต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566