ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยสอนโครงการ English Program(ขยายเวลาการรับสมัคร)

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program             จำนวน          1        อัตรา
เนื่อจาก ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองและมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จึงขยายเวลาการรับสมัคร โดยขยายเวลาการรับสมัครต่อไปอีกจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

 

ประกาศเลื่อนรับสมัคร TA EP ดาวน์โหลดไฟล์
ใบสมัคร ผู้ช่วยสอน EP ดาวน์โหลดไฟล์