ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียน(ห้องเรียนพิเศษ) ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
5.28 MB ดาวน์โหลด