ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีสากล ของ EP Band ทุกคน ดูแลและฝึกสอนโดย..

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

บริษัท KT OPTIC ทำการตรวจเช็ควัดค่าสายตาให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

บริษัท KT OPTIC ทำการตรวจเช็ควัดค่าสายตาให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563