ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

พิธีอัญเชิญโล่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่