ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2565(รอบห้องเรียนพิเศษ)

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565(รอบห้องเรียนพิเศษ)
ค่าใช้จ่ายแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลดไฟล์
ผลการคัดเลือก อ.2 ห้องเรียนพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
ผลการคัดเลือก ป.1 ห้องเรียนพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวิธีการมอบตัว ดาวน์โหลดไฟล์
วาระการปฐมนิเทศ ดาวน์โหลดไฟล์