ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

smiley ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง smiley
เด็กชายนิชิกัน ปะโมนะตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กชายธนกฤต มะปรางค์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ได้รับเกียรติบัตรผู้ได้คะแนนในลำดับ Top Twenty ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ในโครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 33  ประจำปีการศึกษา 2563 ของบริษัทเสริมปัญญา