ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงปฐมวัย ,ผู้ช่วยสอนโครงการ EP ,ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
-ผู้ช่วยสอนโครงการ EP
-ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์