ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

โครงการ English Program ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบทุนเรียนดี) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย