ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564

โรงเรียนอนุบาล ประกาศเรื่องการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564
ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษษปีที่ 6 ทั้งเดือนธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วัน
ประกาศจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
289.53 KB ดาวน์โหลด