ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน)

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นร.ป.1 ห้องเรียนพิเศษ รอบ นร. ใน ดาวน์โหลดไฟล์