ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่(ห้องเรียนโครงการพิเศษ)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่(ห้องเรียนโครงการพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเปียโน ระดับปฐมวัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเปียโน ระดับปฐมวัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่องการรับเงินค่าอาหารกลางวัน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่องการรับเงินค่าอาหารกลางวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Progra..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Progra..

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ