ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม

smiley ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง smiley
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564