ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และตำแหน่งผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00น.)
-ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program (เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00น.)


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูคณิตศาสตร์ และ ผู้ช่วยครูโครงการ EP ดาวน์โหลดไฟล์