แจ้งเตื่อน!! เรื่องการรับสมัครนักเรียน ชั้น อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2567 (อย่าลืมยื่นใบสมัครในระบบ 3-7 ก.พ. 2567)

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ แจ้งเตื่อน!! เรื่องการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (รอบห้องเรียนพิเศษ)
- ชั้นอนุบาลปีที่ 2
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อย่าลืม!! ยื่นใบสมัครในระบบ ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น!!!

สมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ตามปฏิทิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน