ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
จำนวน        6         ทุนการศึกษา
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนทุน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการสมัครนักเรียนทุน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์