ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย,ผู้ช่วยสอนโครงการEP,ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,แม่บ้าน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง

-พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย     จำนวน  1  อัตรา
-ผู้ช่วยสอนโครงการ EP     จำนวน  4  อัตรา
-ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน     จำนวน  1  อัตรา
-เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy/girl)    จำนวน  1  อัตรา
-แม่บ้าน     จำนวน  1  อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์