ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม
เด็กชายเขมพัฒน์  พัฒนวิบูลย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขัน INTANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020 
ประเภทยุวชน ชาย อายุ 9-10 ปี ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง