ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย
สอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่(ห้องศูนย์เครือข่ายวิชาการศึกษาปฐมวัย)
ในวันอังงคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพี่เลี้ยงปฐมวัย ดาวน์โหลดไฟล์