ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุญญิศา  สดใส  ( น้องปุญญ์ )  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๖  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี 
ในหัวข้อ  “ ป.4–ป.๖ สีไม้  เยาวชนไทยคิดดี มีจิตอาสา ” ในโครงการ  “  แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้ ปี ๔  ” ของมูลนิธิปันปัญญา   
เมื่อวันจันทร์   ที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมา