ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสCovid-19 ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสCovid-19 ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์