ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่

คณะครูบุคลากร และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564
20211008074253.jpg - ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่ | https://www.abcm.ac.th 20211008074254(1).jpg - ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่ | https://www.abcm.ac.th 20211008074254(2).jpg - ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่ | https://www.abcm.ac.th 20211008074254(3).jpg - ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่ | https://www.abcm.ac.th 20211008074254(4).jpg - ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่ | https://www.abcm.ac.th 20211008074254(5).jpg - ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่ | https://www.abcm.ac.th 20211008074254(6).jpg - ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่ | https://www.abcm.ac.th 20211008074254(7).jpg - ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่ | https://www.abcm.ac.th 20211008074254(8).jpg - ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่ | https://www.abcm.ac.th 20211008074254.jpg - ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่ | https://www.abcm.ac.th