ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยสอน EP ครูภาษาจีน แม่บ้าน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์                
-ผู้ช่วยสอนโครงการ EP                 
-ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน                      
-แม่บ้าน