ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจีรภัทร วงศ์ศิริวิวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 มีผลสอบได้อันดับที่ 1 จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 508 คน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ สสวท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย