ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กิจกรรม เปิดประตูสู่ม่านฟ้าตระการตาสู่แดนมังกร (ปฐมวัย)

       ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม "เปิดประตูสู่ม่านฟ้าตระการตาสู่แดนมังกร" ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน

โดยรับเกียรติจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นางนารีย์ หมื่นแจ่ม นางสาววิชชุดา นนทศิลา นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ นางภัทริน หมื่นประจำ

และนายกมลเทพ เผื่อนโภคา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

        ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในงาน โดยมีการแสดงเชิดสิงโต การเต้นประกอบเพลงของนักเรียนชั้น อ.2 และ อ.3

ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาษาและคณิตศาสตร์

(ฝ่ายปฐมวัย)