ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูประถมศึกษา ครูวิทยาศาสตร์ ครูภาษาไทย ผู้ช่วยสอย EP,MSEP

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนเอกประถมศึกษา                                 จำนวน   1   อัตรา
-ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์                                 จำนวน   1   อัตรา
-ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย                                    จำนวน   1   อัตรา
-ผู้ช่วยสอนประจำโครงการ  English Program และ Math & Science Enrichment Program (โครงการละ 1 อัตรา)       จำนวน   2   อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 ในวันและเวลาราชการ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูประถมศึกษา ครูวิทย์ ครูภาษาไทย ผู้ช่วยสอน ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์