ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญา
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์