ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป (โดยวิธีจับฉลาก) (วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565)

แนวปฏิบัติผู้เข้าคัดเลือก ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
322.87 KB ดาวน์โหลด