ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ,ผู้ช่วยสอนโครงการ MSEP และพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน          จำนวน 1 อัตรา
-ผู้ช่วยสอนโครงการ MSEP  จำนวน 1 อัตรา
-พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย               จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์