ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในการสอบโครงการ​ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ​ ซึ่งทำให้นักเรียนของเรามีที่เรียนต่อเกือบครบร้อยเปอร์เซ็น​แล้ว