ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้าร่วมงานบัวสัมพันธ์

มาตรการด้านความปลอดภัย ดาวน์โหลดไฟล์
มาตรการสนาม ดาวน์โหลดไฟล์