ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน)

20240105103936.jpg - ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) | https://www.abcm.ac.th 20240105103937.jpg - ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) | https://www.abcm.ac.th 20240105103939.jpg - ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) | https://www.abcm.ac.th 20240105103940.jpg - ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) | https://www.abcm.ac.th 20240105103942.jpg - ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) | https://www.abcm.ac.th 20240105103943.jpg - ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) | https://www.abcm.ac.th 20240105103944.jpg - ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) | https://www.abcm.ac.th 20240105103945.jpg - ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) | https://www.abcm.ac.th 20240105103946.jpg - ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) | https://www.abcm.ac.th 20240105103948.jpg - ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) | https://www.abcm.ac.th 20240105103949.jpg - ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) | https://www.abcm.ac.th 20240105103951.jpg - ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) | https://www.abcm.ac.th