ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

การอบรมออนไลน์และการสอบเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

การอบรมออนไลน์และการสอบเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม..

โครงการนิเทศออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดร.อุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุขชัญญา..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยาการคำนวน(ภาคภาษาอังกฤษ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยาการคำนวน(ภาคภาษาอังกฤษ)

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยาการคำนวณ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยาการคำนวณ (ภาคภาษาอังกฤษ)