ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่