ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

SAP ชวนดูดาว ปี 3 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม
จัดกิจกรรม SAP ชวนดูดาว ปี3  ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่