ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และการเปิด-ปิดประตูโรงเรียน