ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์คัดเลือกนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์คัดเลือกนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อ นร.แทรกชั้น อ.3 ป.2 ป.3 ป.6 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1.18 MB ดาวน์โหลด