นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับ

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
1.เด็กหญิงนภษภร ศักดิ์ทอง นักเรียนชั้น ป.6/5 ที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ ที่ 1" ในการเเข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2.เด็กหญิงปุญญิศา สดใส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ ที่ 1" ในการวาดภาพตามจิตนาการ ระดับประถมศึกษา
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
ฝึกสอนโดยคุณครูชนกพร ใจขวางและคุณครูบุษรา คำจันทร์
20201016022116.jpg - นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับ  | https://www.abcm.ac.th