ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และ แม่บ้าน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์          จำนวน  1  อัตรา
2. แม่บ้าน                                   จำนวน  1  อัตรา
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ครูคณิต แม่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์