ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

***กดลิ้งค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าดูรายชื่อนักเรียน

https://drive.google.com/drive/folders/1-0zGzkQUqg5ImVtreRqQJvPDWXZLcMgn

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

แยกตามโครงการ ระดับปฐมวัย (KT)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม  (SAP)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ (LMAP)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSEP)
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (EP)  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ***หากข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดแจ้งข้อมูลได้ที่ครูประจำชั้น