ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นี้

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู และบุคลากร ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นี้
การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นี้ ดาวน์โหลดไฟล์