ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียน LMAP เพิ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียน LMAP เพิ..

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2565(รอบห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2565(รอบห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้แสดงการใช้สิทธิ์(โดยวิธีจับฉลาก)ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565(รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้แสดงการใช้สิทธิ์(โดยวิธีจับฉลาก)ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565(รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา..

ประกาศเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา และเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา และเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019