ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์           จำนวน   1   อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูคณิต ดาวน์โหลดไฟล์
สัญญาค้ำประกัน ครูคณิต ดาวน์โหลดไฟล์