ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักเรียนทุน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566 (ทุนห้องเรียนพิเศษ)
-ผู้ปกครองศึกษารายละเอียด ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ให้ชัดเจน
เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนผู้เข้าสอบ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ นร.ทุนห้องเรียนพิเศษ 66 ดาวน์โหลดไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นร.ทุน ดาวน์โหลดไฟล์