ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น รับคำสั่งจากเขตวันนี้