ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนโครงการต่างๆ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ทั้ง 4 โครงการ

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSEP) ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ (LMAP) ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการห้องเรียนเสริมสร้างศักยภาพแบบองค์รวม (SAP) ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
228.32 KB ดาวน์โหลด
182.21 KB ดาวน์โหลด
220.90 KB ดาวน์โหลด
216.68 KB ดาวน์โหลด