ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภัทรภูมิ โพธิศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่